Werkgroep Brandweerhistorie

De geschiedenis van de brandweer is belangrijk om te begrijpen, hoe de zaken nu geworden zijn zoals ze zijn. Zonder de gebeurtenissen uit het verleden zou het heden er misschien anders hebben uitgezien.

De Werkgroep Brandweerhistorie (WBH) heeft zich ten doel gesteld: het inventariseren, bestuderen en het vastleggen van informatie, om zo te komen tot publicaties over de diverse aspecten van de geschiedenis van de brandweer en rampenbestrijding. Inmiddels zijn er publicaties verschenen over de meest uiteenlopende onderwerpen.

Ook in het tijdschrift Één-Één-Twee en in de Digitale Nieuwsbrief van de VBB is er in bijna elke aflevering aandacht voor een hoofdstuk uit onze vaderlandse (of daarmee verwante) brandweergeschiedenis. Ook is er inmiddels al een aardig rijtje boeken en brochures over de meest uiteenlopende voorwerpen verschenen.