Afdeling Fotografie

De afdeling Fotografie is opgericht in 1980 en telt zo’n 150 enthousiaste leden. Het doel van de afdeling is om voor díe leden van de VBB voor wie de nadruk ligt op het fotograferen van brandweermaterieel, de gelegenheid te bieden deze activiteit zo optimaal mogelijk uit te oefenen.

Wat u van ons kan verwachten

Om dit doel te bereiken houdt de afdeling jaarlijks een vijftal activiteiten. In maart is er een voorjaarsbijeenkomst als aftrap van het nieuwe ‘foto-jaar’. Verder worden er in de loop van het foto-jaar nog vier fototoertochten gehouden waarvan er drie in Nederland plaats vinden. Daarnaast is er een buitenlandtocht die afwisselend in België of Duitsland wordt gehouden. Soms worden deze buitenlandtochten gecombineerd met enkele Nederlandse korpsen in het grensgebied van beide landen.

Naast enkele grotere korpsen worden tijdens de fototochten vooral ook de kleinere korpsen bezocht en aanwezige bedrijfsbrandweerkorpsen. Naast het bestaande materieel van deze korpsen is er ook volop aandacht om het aanwezige historische materieel op de gevoelige plaat vast te leggen.

Bovendien wil de afdeling gelegenheid bieden om de onderlinge contacten tussen leden te verstevigen en fotomateriaal met elkaar uit te wisselen. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van de landelijke ruil- en contactdag van de VBB.

Wat wij verder doen

Voor degenen die niet in de gelegenheid waren een fototoertocht bij te wonen, is de “Fotoservice” in het leven geroepen. Tegen een geringe vergoeding kunt u in het bezit komen van de complete fotoserie van een fototoertocht om uw fotocollectie aan te vullen. Ook worden regelmatig fotoseries van oudere fototoertochten aangeboden.

Deelname aan activiteiten van de afdeling Fotografie staat uitsluitend open voor leden van deze afdeling. Per activiteit wordt er een bijdrage van de deelnemers gevraagd en wordt het maximum aantal deelnemers bepaald.

Mocht u belangstelling hebben, dan kunt u inlichtingen verkrijgen bij  het secretariaat van de afdeling Fotografie. U kunt mailen naar: fotografie@brandweer.org