VBB Nieuwsbrief

Leden van de VBB ontvangen zes maal per jaar het tijdschrift Eén-Eén-Twee, dat uitgegeven wordt door HHS Uitgeverij te Grave.

Dit tijdschrift boordevol informatie over brandweer en hulpverlening telt 64 pagina’s in kleur.

Enkele jaren geleden heeft het bestuur van de VBB besloten, om in die maanden dat er geen papieren uitgave verschijnt, een Digitale Nieuwsbrief verschijnt, die voor VBB-leden te downloaden is via het besloten deel van de website.

De Digitale Nieuwsbrief vormt zo een welkome aanvulling op het tijdschrift.

Alle leden worden uitgenodigd, om ook voor deze digitale nieuwsvoorziening hun bijdragen te leveren. Dat kan in de vorm van artikelen, foto’s, verslagen etc. Daarvoor kunt u altijd contact opnemen met de redactie van de Digitale Nieuwsbrief.

Er is een afspraak gemaakt met de uitgever van Eén-Eén-Twee dat dit tijdschrift altijd voor gaat boven de Digitale Nieuwsbrief. Maar dat neemt niet weg, dat ook die Nieuwsbrief zeer de moeite waard is.