Afdeling Voertuiginformatie

De Afdeling Voertuigen beheert een online voertuigendatabase. Hierin vindt u een schat aan gegevens met betrekking tot brandweermaterieel in Nederland, zowel het niet meer bestaande, als het recente materieel. Dit betreft niet alleen voertuigen, maar ook vaartuigen, haakarmbakken, aanhangwagens en ander materieel. Soms zijn er ook gegevens in de database opgenomen van buitenlandse voertuigen. Hierbij gaat het (voorlopig) om voertuigen die tijdens verenigingsactiviteiten zijn gefotografeerd.

Op dit moment is de database op deze tijdelijke website niet beschikbaar, maar wordt achter de schermen wel voortdurend geactualiseerd.

U kunt binnenkort via de zoekfuncties op onze site de gewenste foto’s en gegevens van de voertuigen opzoeken.