Afdeling Korpsinformatie

Voor zowel belangstellenden als sommige professionele organisaties is het van belang te weten, hoe de Nederlandse brandweer is georganiseerd. De VBB tracht informatie waar de diverse posten zijn, over welk materieel men beschikt en dergelijke zoveel mogelijk up-to-date te houden en aan u ter beschikking te stellen. Dit is zeker geen eenvoudige klus, gezien de voortdurende veranderende brandweerorganisatie.  Daarom hierbij tevens het verzoek om, indien u beschikt over actuele gegevens die voor deze database van belang kunnen zijn, deze aan ons door te geven via korpsinformatie@brandweer.org.  Mocht u merken dat bepaalde gegevens niet onmiddellijk worden verwerkt, weet dan, dat ook deze monsterklus door vrijwilligers wordt uitgevoerd. Korpsinformatie kan geraadpleegd worden via de zoekfuncties op deze site.